Julemærkefonden

Hjælp børn til at genfinde troen på sig selv

Ved at købe årets julemærke støtter du indsatsen for at hjælpe danske børn, der mistrives, fordi de er ensomme eller har været udsat for mobning.

Det er altid rart at vide, at det nytter at hjælpe. Og det gør det heldigvis i Julemærkehjemmenes tilfælde. Ved at købe årets Julemærke støtter du de fem Julemærkehjem (tre på Sjælland og to i Jylland), som tilbyder ophold til 7-14-årige børn, der trives dårligt i hverdagen. Det kan være, fordi de bliver mobbet, fordi de er ensomme eller fordi de ikke tror, at de er gode nok. Formålet med opholdet er, at give børnene støtte og selvtillid, så de genfi nder troen på sig selv og livet.

„På Julemærkehjemmene har vi mange års erfaring med at give børnene et sundt selvbillede og en ny måde at se sig selv og andre på. Ved at give børnene de rigtige værktøjer, ser vi markante forbedringer i børnenes videre liv efter endt ophold hos os,“ siger direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen. 

Trivselsværksteder giver gladere børn

Et af de pædagogiske greb, der bliver anvendt til at forbedre børnenes trivsel og styrke deres personlige og sociale udvikling er Trivselsværksteder. Det er undervisningsforløb, hvor man gennem leg, øvelser og samtaler arbejder systematisk med børnenes mentale sundhed. „I løbet af et 10-ugers ophold deltager alle børn i Trivselsværkstederne. Her arbejder de med de udfordringer, de hver især kommer med. Det giver dem nye perspektiver, nye fortællinger om dem selv og nye handlemuligheder,“ fortæller Søren Ravn Jensen.

Julemærkefonden har undersøgt, hvordan det er gået med de børn, der har været på ophold, et år senere. Svaret var heldigvis ret opmuntrende: 4 ud af 5 børn blev ikke længere mobbet, 2 ud af 3 børn var nu glade for deres liv, 3 ud af 4 børn havde en god tro på sig selv. 

Sådan kan du støtte Julemærkehjemmene

1. Køb årets Julemærkeark i din lokale dagligvarebutik eller på julemærket.dk
2. Bliv JulemærkeVen og støt med et fast månedligt eller årligt beløb. Læs mere på julemærket.dk
3. Giv et bidrag på 100 kr. her og nu. Sms: OMSORG til 1217.

Køb et honninghjerte hos Farumhus
Køb et honninghjerte med julemærkemotiv hos Farumhus, som skænker 2,- kr. til Julemærkefonden for hvert solgt hjerte.