De faglige organisationer

Der står 125 faglige organisationer bag Forbrugsforeningen og vi tydeliggør den tætte tilknytning overfor vores og jeres medlemmer.

Vi vil gerne styrke opfattelsen af at de to ting hænger uløseligt sammen. Vi viser medlemmerne sammenhængen mellem deres faglige organisation og Forbrugsforeningen gennem brug af deres organisationernes logo i vores nyhedsbrev og i Appen. 

Vi ved fra vores medlemsanalyse (Lavet af analyseinstituttet Wilke) at 93% af vores medlemmer er meget tilfredse eller tilfredse med Forbrugsforeningen og vi vil gerne have at den tilfredshed smitter af på organisationerne. Vi ved fra vores organisationsanalyse at ikke alle vores medlemmer ser sammenhængen mellem deres faglige organisation og Forbrugsforeningen.

På spørgsmålet: Smitter din tilfredshed med Forbrugsforeningen af på, hvordan du opfatter din faglige organisation? svarer 87% at de ikke tænker de to ting sammen.

Vil du vide mere om dine medlemmer eller skal du bruge hvervefoldere?

Kontakt Louise Halberg-Mortensen

33188638

Send en mail til Louise