Ledelse, bestyrelse og repræsentantskab

Ledelse

Adm. direktør Finn Borgquist
Medlemsservicechef Birthe Leo-Hansen
Administrations- og Økonomichef Ib Tinghøj Tulinius
Markedschef Peter Nyrop

Bestyrelse

Forbrugsforeningens bestyrelse vælges hvert år på Repræsentantskabsmødet i maj. Bestyrelsen består 8 medlemmer, der tegner de 8 valggrupper.
Bestyrelsen består i dag af:

Formand
Niels Henrik Tønning
Formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Næstformand
Keld Bækkelund Hansen
Forbundssekretær i fohandlingssekretariatet, Dansk Metal

 

Bestyrelsesmedlemmer

Heino Kegel
Formand i Politiforbundet

Niels Jørgen Jensen
Danmarks Lærerforening

Jakob Thorgaard 
Finansforbundet

Lene Roed
Formand HK/Kommunal

Helena Mikkelsen
FOA

Kristina Robins 
Dansk sygeplejeråd

Forbrugsforeningens bestyrelse og ledelse

Forbrugsforeningens bestyrelse

Formand

Niels Tønning

Formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Keld Bækkelund

Forbrugsforeningens bestyrelse

Næstformand

Keld Bækkelund Hansen
Forbundssekretær i fohandlingssekretariatet, Dansk Metal

Finn Borgquist

Ledelse

Adm. direktør

 Finn Borgquist

Repræsentantskab

Repræsentantskabets medlemmer

Valggruppe 1
Keld Bækkelund Hansen, Dansk Metal
Bo Yde Sørensen, Dansk Fængselsforbund
Lydia Callesen, 3F
Finn Johnsen, Service Forbundet
Rita Bundgaard, HK Stat
Ulla Moth-Lund Christensen, HK
Vibeke Rittmann Petersen, HK Stat
Tom Block, HKKF

Valggruppe 2
Heino Kegel, Politiforbundet
Ronni Pedersen, Centralforeningen for Stampersonel
Kim Clausen, Foreningen af Tekniske og administrative tjenestemænd
Jørn Rise, Dansk Told og Skatteforbund

Valggruppe 3
Niels Henrik Tønning, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Nadia Fischer Guld, DM
Susanne Wammen, Lægeforeningen
Tomas Kepler, Gymnasieskolernes Lærerforening
Tine Birkholm Segel, DM
Arne Grønborg Johansen, Dansk Psykologforening
Stine Hasling Mogensen, PharmaDanmark
Per Lindegaard Hjorth, Forbundet Kommunikation og Sprog
Lisbeth Bojer Lintz Christensen, Akademikerne
Laura Klitgaard, IDA
Jan Ove Petersen, Forbundet Arkitekter og Designere
Hans-Henrik Jørgensen, JA
Gitte Nørgaard, Danske Fysioterapeuter
Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen

Valggruppe 4
Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
Niels Jørgen Jensen, Danmarks Lærerforening
Thomas Andreasen, Danmarks Lærerforening
Monica Lendal Jørgensen, Frie Skolers Lærerforening
Jesper Støier, Danmarks Lærerforening

 

Valggruppe 5
Jakob Thorgaard, Finansforbundet
Lars Poul Helvard, Forsikringsforbundet
Sten Lund Olsen, Finansforbundet
Jens Jakob Legarth, Finansforbundet
Dorrit Groth Brandt, Finansforbundet
Gitte Geertsen, HK Privat
Cliff Præstegaard, HK Handel
Charlotte Hougaard, Forsikringsforbundet
Tine Johansen, Journalistforbundet
Kaare Lund Nielsen, Maskinmesternesforening
John Nielsen, Service Forbundet
Lone Frost, Dansk Frisør og Kosmetikerforbund

Valggruppe 6
Helena Mikkelsen, FOA
Maria Klingsholm, FOA
Pia Heidi Nielsen, FOA
Joan Lindskov, FOA

Valggruppe 7
Kristina Robins, DSR
Lars Pram Olsen, DSR
Klaus Froberg, BUPL
Christina W. Hay Lund, DSR
Bente Alsigkær Rasmussen, DSR
Ghita Parry, Kost og Ernæringsforbundet
Dorthe Boe Danbjørg, DSR
Ann-Mari Grønbæk, Farmakonomforeningen
Elisa Rimpler, BUPL
Bitten Kaanbjerg Kristensen, Danske Bioanalytikere
Ditte Brøndum, Dansk Socialrådgiverforening

Valggruppe 8
Dorthe Vestergaard Willumsen, HK
Ditte Gottlieb Bredahl, HK/Kommunal
Jannik Frank Petersen, Teknisk Landsforbund
Jens Christian Larsen, HK/Kommunal
Bo Vollertsen, HK
Michael Leire Rosenberg, HK/Kommunal
Pia Lund Jeppesen, HK/Kommunal
Maria Sonne, Socialpædagogernes Landsforbund
Lene Roed, HK/Kommunal
Karina Skovgaard Jørgensen, HK/Kommunal Midt

Bliv medlem

Spar penge på alt det du alligevel køber

Bliv medlem her!