YX fyringsolie fordel dine olieudgifter på årets 12 måneder

Fordel dine olieudgifter på årets 12 måneder

Nu kan du fordele dine udgifter til fyringsolie over hele året.

Forsyningssikkerheden på verdensmarkedet er ikke, hvad den har været. Det betyder blandt andet, at råvarepriserne tager nogle gevaldige sving, for olieprisernes vedkommende opad i den seneste tid. 

 

Med en varmekonto hos Uno-X Fyringsolie kan du heldigvis slippe for ubehagelige og uforudsete overraskelser og undgå, at en enkelt måneds varmeregning smadrer budgettet.  

 

Du betaler en fast pris pr. måned for fyringsolie, og et årligt tjek af oliefyret kan også være en del af din kontoordning. Tjekket omfatter kedelrens, kontrolmåling og justeringer. Det sikrer alt sammen den bedst mulige udnyttelse: Mindre forbrug af olie, mindre forurening og bedre økonomi. 

 

Sådan beregnes månedsprisen

Den månedlige pris beregnes ud fra dit forventede årlige forbrug og en gennemsnitspris på olien.  

 

Hvis dit faktiske forbrug bliver større end forventet, eller hvis priserne ændrer sig væsentligt, bliver den månedlige rate på din varmekonto reguleret  automatisk. Du får selvfølgelig besked inden, så du hele tiden har et godt overblik over dine udgifter. 

 

12 måneder efter varmekontoens oprettelse, modtager du en opgørelse, som viser køb og indbetalinger det seneste år. Og om du har penge til gode, eller der eventuelt mangler et restbeløb. Opgørelsen foreslår også de kommende rater baseret på dit tidligere årsforbrug. 


Varmekonto der fordeler udgifterne over hele året

  • Gratis og uden renter og gebyrer. 

  • Oliefyrsservice kan også afregnes over varmekontoen

  • Hør mere og bestil hos Uno-X Fyringsolie på 7010 9999