Renz

Får den ændrede postlov betydning for dig?

Opdateringen af postloven skaber forandringer og nye behov i yderområder rundt omkring i Danmark. 

Løsningen kan være en smart brev- og pakkepostkasse fra Renz/MEFA.

Danmark fik ved årsskiftet ny postlov, som skaber store forandringer for postleverancerne i vores lille land. Med den nye postlov ophæves befordringspligten, altså statens/PostNords pligt til at omdele breve og pakker til alle husstande. Det tvinger visse områder af Danmark til at gentænke mulighederne for fremtidens postlevering.

Andre ændringer i den nye postlov

  • 50-meter reglen i landzoner bliver ophævet, postkassen skal flyttes frem til nærmeste offentlige vej.
  • Der skal være opstillet et centralt placeret brevkasseanlæg i fritidshusområder, der er udstykket efter 1/1 1973. For områder udstykket før 1/1 1973 er fælles brevkasseanlæg frivilligt.
  • I mindre øsamfund skal der etableres fælles distribution. Det kan fx være gennem et samlet brevkasse- eller pakkeanlæg.

“Hos Renz er vi tilfredse med den nye lovgivning, fordi den giver mulighed for nye postsystemer, som danskerne har manglet. Vores postvaner har ændret sig, og den gamle postlov var forældet. Vi handler i større grad online, og det skaber behov for mere alsidig pakke- og postleveringer,” siger CEO Kenneth Steinmetz.

To smarte nyheder fra Renz/MEFA

“Løsningen er heldigvis nem,” fortsætter han: “Den private brevpostkasse kan udskiftes med en smart brev- og pakkepostkasse, der øger leveringsprocessens sikkerhed, og sparer både buddet og modtageren for de ekstra ture frem og tilbage mellem pakkeshop og leveringsadresse.”

Renz/MEFA lancerer to nye postkassesystemer, Renz 501 Basic Slim og Renz 502 Basic Slim, for at imødekomme de nye behov.

“De nye varianter er smallere og mindre. Det giver mulighed for at samle flere postkasser på mindre plads. En sektion kan nu indeholde 10 postkasser i højden, i stedet for tidligere kun 8. Det er optimalt for især fritidshusområder og på mindre ø-samfund, hvor anlægget skal indeholde en stor mængde individuelle postkasser. Postkasserne kan også kombineres med pakkepostkasser. Pakker fylder jo mere og mere i alles hverdag,” slutter Kenneth Steinmetz.

Du kan se mere om Renz 501 Basic Slim og Renz 502 Basic Slim på renzgroup.dk og me-fa.dk

Bliv medlem

Spar penge på alt det du alligevel køber

Bliv medlem